Sprawdź swoje umiejętności językowe

Masz do dyspozycji trzy różne testy próbne. Możesz je pobrać w formie pdf, wydrukować i rozwiązać. Aby to zrobić,skorzystaj z funkcji Pobierz test. Możesz też ten sam test rozwiązać interaktywnie. W tym celu wejdź w opcję Rozwiąż test, zaznacz swoje odpowiedzi, wciśnij Finish a następnie w celu sprawdzenia Check my answers.

Pod testami znajdziesz zakres materiału, który obowiązuje Cię na sprawdzianie kompetencji językowych.

POWODZENIA!!!


Kandydatów do klasy pre-IB oraz klas dwujęzycznych zapraszamy do auli II LO 

na sprawdzian kompetencji językowych 11 czerwca 2024 r. godz. 10.00


Sprawdź w regulaminie, czy nie jesteś zwolniony ze sprawdzianu!!!


Kandydaci, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych mogą przystąpić do niego 26 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00Test nr 1

Test interaktywny

Test do wydruku


Test nr 2

Test interaktywny

Test do wydruku


Test nr 3

Test interaktywny

Test do wydruku


Test nr 4

Test interaktywny

Test do wydruku


Zakres materiału